Phong thủy

Phong thủy

Phong thủy chọn hướng nhà đất nhà đất

Ngày đăng: 01:18 PM 13/11/2020
Nếu hai mảng nghiên cứu của phong thuỷ là dương trạch (phần phía trên mặt đất) và âm phần (phần phía dưới mặt đất) thì "Dương trạch tam yếu" (ba yếu tố quan trọng của Dương trạch) là Cửa chính, phòng ngủ của chủ nhà và bếp nấu.

PHONG THỦY TRONG KINH DOANH

Ngày đăng: 08:40 AM 14/11/2020
Nếu hai mảng nghiên cứu của phong thuỷ là dương trạch (phần phía trên mặt đất) và âm phần (phần phía dưới mặt đất) thì "Dương trạch tam yếu" (ba yếu tố quan trọng của Dương trạch) là Cửa chính, phòng ngủ của chủ nhà và bếp nấu.
Zalo
Hotline 093 330 7799